3D Print Usluga

Cijena 3D štampe ovisi o utrošenom materijalu, rezoluciji štampe i utrošenom vremenu za štampu.

Maksimalne dimenzije 3D modela

  • x=250 mm
  • y=210 mm
  • z=210 mm

Materijali sa kojima štampamo

  • PLA, PETG, ABS, ASA

Rezolucija 0,05 – 0,35 mm